Meer weten? info@simplyok.eu +31 (0)183 822 935

Duidelijke en betrouwbare informatie over allergenen in voeding in English in Nederlands

Onderbouw allergeneninformatie

Bent u helemaal zeker van de allergeneninformatie op uw product of specificatie? Zodat de afnemer hierop kan vertrouwen en een veilige keuze kan maken bij een allergie?
Laat uw allergenenmanagement systeem toetsen!

SimplyOK Code of Practice

Het SimplyOK certificatieschema, ook wel Code of Practice genoemd of European Allergen Information Certification Standard, is gereed en certificeerbaar!
De European Allergen Information Certification Standard is er voor producenten van consumentenproducten en grondstoffen (B2B).

Download certificatieschema

Wat houdt SimplyOK in?

Stichting SimplyOK heeft een certificatieschema ontwikkeld, waarbij het allergenenbeheersysteem van het bedrijf in de praktijk wordt beoordeeld. Het is geen 'vrij-van' keurmerk maar biedt afnemers de waarborg van een gedegen onderbouwing. Op de verpakking of specificatie staan alle gebruikte allergene ingrediënten vermeld in de ingrediëntenopsomming (wettelijke verplichting). Bij toepassing van SimplyOK wordt dit aangevuld met een waarschuwing indien een écht risico op kruisbesmetting met een allergeen bestaat. Dit wordt aan de hand van het VITAL® systeem beoordeeld, wat een wetenschappelijk basis heeft. Wanneer een allergeen niet genoemd is als ingrediënt of bij de allergenen waarschuwing dan is het veilig voor consumptie bij die allergie.

Betrouwbaar

Voedingsmiddelenbedrijven kunnen hun allergenenbeheersysteem laten toetsen via een audit waarbij het allergenenbeheersysteem in de praktijk beoordeeld wordt. Deze audit wordt uitgevoerd door speciaal daarvoor opgeleide auditoren in aanvulling op uw FSSC-, BRC of IFS-audit.

Over Stichting SimplyOK

SimplyOK is een stichting zonder winstoogmerk met als doel duidelijke, betrouwbare en volledige informatie over allergenen op de verpakking van voedingsmiddelen.
Sinds 2013 heeft een team van stakeholders bestaande uit retail, industrie, wetenschap, medische specialisten, patiënten-organisaties, certificerende instellingen, etc. intensief gewerkt aan een certificatie-schema met eisen aan allergenenbeheer bij voedingsmiddelenbedrijven. Belangrijke kenmerken zijn; toepasbaar voor elke organisatie, lage instapkosten en risicobeoordeling gebaseerd op het VITAL® systeem. In de toekomst zal er een beeldmerk van SimplyOK beschikbaar zijn voor bedrijven die de audit met succes hebben doorlopen.

SimplyOK Audit

Juni 2017 zijn de eerste auditoren van certificatie-instelling Vinçotte ISACert opgeleid. Zij kunnen uw SimplyOK audit uitvoeren. De verwachting is dat andere CI's snel volgen.
Wilt u ook het allergenenbeheersysteem laten toetsen of meer informatie over het auditproces?

Meer informatie

Het laatste nieuws!

Albert Heijn wil adequaat allergenenbeheer

Albert Heijn vraagt al enige tijd om een VITAL® onderbouwing te uploaden in het productspecificatiesysteem TraceOne. Op basis hiervan wordt besloten of een waarschuwingszin van allergenen ‘kan sporen van ….bevatten’ op het etiket geplaatst wordt. Omdat allergenenbeheer méér omvat dan alleen kruisbesmetting heeft Albert Heijn besloten om meer nadruk te leggen op een goed allergenenmanagementsysteem. Maart 2017 hebben zij een groot deel van de huismerkleveranciers aangeschreven. In deze brief verzoekt Albert Heijn de producenten het allergenenmanagementsysteem op te stellen. De Code of Practice van SimplyOK en VITAL® zijn hierbij leidend. De Code of Practice van SimplyOK is gebaseerd op de vijf basispijlers van allergenenbeheer én een risicobeoordeling van kruisbesmetting volgens VITAL®. In de Code of Practice zijn de eisen te vinden en toelichting op de manier waarop een VITAL® risicobeoordeling uitgevoerd wordt.

SimplyOK gepresenteerd aan Europees Parlement

Stichting VoedselAllergie heeft eind september 2014 het certificatieprogramma SimplyOK als 'European best practice on food allergen labelling' gepresenteerd aan het Europees Parlement.